Förtroendebarometern 2023: Historiskt ras för ny regering, men polariseringen minskar


Förtroendet för regeringen rasar och Socialdemokraterna noterar sitt högsta förtroende någonsin. Polisen och sjukvården gör negativt trendbrott och universiteten är nu den institution svenskar har högst förtroende för. Dessutom har bara två procent av svenskarna förtroende för Tiktok. Det är några av resultaten i Medieakademins årliga Förtroendebarometer.

Ett år efter att pandemirestriktionerna släppt och ett halvår efter riksdagsvalet finns flera trendbrott i allmänhetens förtroende. 48 procent (+16) tycker att Sverige är “på fel väg” och regeringen tappar stort i förtroende. Ett sådant tapp är inte ovanligt efter ett maktskifte, men årets tapp (-16) är det största som uppmätts efter ett valår. Socialdemokraterna förbättrar däremot förra årets rekordnotering (44%, +1) och historiskt är Moderaterna (2010-2011) det enda politiska partiet som har haft högre förtroende. 

Regeringsskiftet har också medfört en minskad partipolarisering i allmänhetens förtroende för domstolar, riksdagen och partier – men inte för SR och SVT. Förtroendet för valsystemet är klart högre nu än efter föregående riksdagsval (78%, +13). 

– Det växande stödet för det svenska valsystemet ger stark legitimitet åt valresultatet från september. Förtroendet för valsystemet ökar både bland valets vinnare och förlorare, säger Medieakademins Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap.

Lågkonjunkturen sätter avtryck i svenskarnas förtroende och Riksbanken (-14) och ICA (-11) står för två av årets största förtroendeförluster. Även krig och elkris märks av. Försäkringskassan, som nyss utbetalat elstöd till allmänheten, ökar mest i årets mätning (+5) och gör en rekordnotering i förtroende (31%). Även Försvarsmakten letar sig upp till sin högsta notering någonsin (67%). 

Trots oro i omvärlden har svenskarna relativt stabil tilltro till Sveriges och vår förmåga att hantera framtidens utmaningar. Sedan 2019 är det relativt få förändringar, men fler är idag optimistiska till Sveriges förmåga att hantera folkhälsoutmaningar (+12) och den militära säkerheten (+15), och fler är pessimistiska när det gäller Sveriges möjligheter att klara integration (-3) och klimatförändringar (-3).   

TikTok mäts för första gången och tar direkt barometerns bottenplacering. Bara två procent har förtroende för plattformen, även om det finns stora skillnader mellan åldersgrupper. Få i Sverige har förtroende för sociala medieplattformar överlag och nu är forumet Flashback den sociala plattform med högst förtroende (8%, +1).

Fakta: Förtroendebarometern – årligen sedan 1997

2023 års mätning omfattar 1201 webb-intervjuer med personer äldre än 16 år.

Fältperioden ägde rum mellan den 8-13 februari 2023.

Mätningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Medieakademin.

För mer information, kontakta:

Henrik Ekengren Oscarsson, ledamot Medieakademin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 0708 89 99 43

Toivo Sjörén, ledamot Medieakademin, opinionschef Kantar Public, 0701 84 23 50

Emanuel Karlsten, ordförande Medieakademin, journalist, 0702 77 20 30

Förtroendebarometern mäter allmänhetens förtroende för medieföretag, institutioner och företag i Sverige och presenteras årligen av Medieakademin. Årets och tidigare års barometrar hittar du här.

 

Liknande artiklar

Förtroendebarometern 2024: ICA och SJ rasar i förtroende – polisen ökar och hamnar i topp
06 mars 2024
Matens makthavare: Uppdrag Mat och Mannerström mäktigast – Camilla Hamid störst inom sötsaker 
14 november 2023
Maktbarometern: Juridik – vilka konton når och engagerar mest i sociala medier?
21 februari 2024
Ekonomins makthavare: Aktiekonton rasar, hållbart sparande rusar och Mikael Damberg är mäktigare än finansministern.
08 februari 2024