Den viktigaste mätningen för alla i förtroendebranschen

Sedan 1997 gör Medieakademin en årlig förtroendebarometer, kompletterad med olika specialtema enskilda år. Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och medier.

För Medieakademins förtroendebarometer, dess analys, sammanställning och presentation ansvarar Medieakademins ledamöter: professor i statsvetenskap Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs Universitet, och Per Söderpalm, opinionsansvarig Verian (f.d. Kantar Public och Sifo).

Läs mer om vår metod.