Metodbeskrivning Förtroendebarometern

Medieakademins Förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. Under åren 1997-2006 genomfördes datainsamlingen via telefonintervjuer från slutet på oktober och början på november med svar från omkring 750 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 – 74 år. Studierna är sedan 2008 helt och hållet nätenkäter omfattande cirka 1 000 personer och genomförd av TNS Gallup (2008) respektive TNS Sifo (2009-). Sedan 2012 genomförs undersökningen i början av året (v7-v9). Kontaktperson med undersökningsföretagen har från starten till och med 2008 varit Pär Källeskog. Undersökningsledare för 2016-2022 har varit Toivo Sjörén tillsammans med Thea Eriksson Almgren. Undersökningsledare 2023 var Toivo Sjörén och Nora Karltun. Nya undersökningsledare för 2024 är Per Söderpalm och Nora Karltun. Samtliga undersökningar under dessa år har bestått av cirka 1200 webbintervjuer med allmänheten 16 år och äldre. Fältarbetet för Förtroendebarometern 2024 ägde rum under perioden 12 februari-21 februari. Totalt 1246 webb-intervjuer gjordes och deltagarfrekvensen var 23 %. 

Förtroendebarometern omfattar varje år dels ett urval centrala samhällsinstitutioner, dels ett antal medier. Antalet bedömda institutioner varierar från år till år. Vissa av institutionerna/medierna/företagen har mätts varje år, andra har studerats mer oregelbundet. Det totala antalet mätobjekt ligger vanligtvis mellan 60-70 stycken.
Vid varje undersökningsomgång undersöks även andra fenomen som har bäring på frågor om samhällsförtroende och mediemakt. Medieakademin har under det senaste decenniet ställt frågor om bland annat balansen i mediernas rapportering, internetanvändning, sociala nätverk, förtroende för
influerare i sociala medier
och internationella opinionsbildare, stödet för public servicemedierna, vilka personer som är mest uppskattade i mediesverige, om utvecklingen i Sverige går åt rätt håll eller fel håll, och var allmänheten placerar nyhetsmedier på en vänster-högerskala.

Alla resultat från årets och tidigare Förtroendebarometrar kan laddas ned här, på Medieakademins hemsida.

Har du frågor om Medieakademins Förtroendebarometer? Mejla info@medieakademin.se