En kartläggning av makt i våra största sociala medier

2017 släppte Medieakademin för första gången Maktbarometern, en unik kartläggning av vilka som har makten i våra sociala medier. Det är en gedigen genomgång, där vi listat de största kontona på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube, för att sedan vikta samman dessa till en maktlista utifrån datapunkter som till exempel räckvidd, engagemang och räckvidd bland följares följare. Läs om vår metod här.

Maktbarometern är en utveckling av den årliga mätning av makt på Twitter som Medieakademin gjort sedan 2012 under namnet Twitter-barometern. Sedan 2018 finns den kostnadsfria Maktbarometern även i en utökad version med analyser och utförligare data. Beställ rapporten här.