En kartläggning av makt i våra största sociala medier

Maktbarometern har sedan 2017 ritat en karta över vilka som är mäktigast bland svenskar på våra mest populära digitala kanaler. Vi kallar det Maktbarometern, eftersom det är mediemakt som flyttat ut till nya plattformar. Och vi menar att det är en karta, eftersom det är en datadriven sammanställning som inte gör skillnad på om avsändaren är en person, företag eller organisation. Maktbarometern listar de största svenska kontona på Facebook, Instagram, X, Tiktok och Youtube, för att sedan vikta samman dessa till en total maktlista. Vi använder datapunkter som till exempel räckvidd, engagemang och räckvidd bland följares följare. Läs om vår metod här.

Årets makthavare 2023 - topp 100.
Topp 200 på Twitter/X.
Topp 200 på Youtube.
Topp 30 på Instagram.
Topp 200 på Tiktok.
Topp 200 på Facebook.

Förstå din bransch bättre

Maktbarometern får årligen ett stort genomslag i media. Vi sitter dock på mycket mer data som kan ge insikter, inspiration och förståelse för de nya makthavarna – som vi vill tillgängliggöra för den breda allmänheten. Vi erbjuder därför sedan 2023 “Specialbarometrar”, som är särskilt framtagna för företag, organisationer och institutioner som vill förstå sin bransch bättre. Ni får unika insikter att använda internt eller externt, samtidigt som ni finansierar vårt ideella arbete.

Läs mer om specialbarometrar