Icke vinstdrivande, oberoende och datadrivet.

Medieakademin är en ideell förening som vill fördjupa mediedebatten och skapa mötesplatser för att öka förståelsen om hur medier påverkar samhället.
Sedan starten 1997 har vi publicerat Förtroendebarometern, Sveriges mest uppmärksammade mätning om förtroende för medier, politik och näringsliv. Sedan 2017 gör vi även Maktbarometern: En karta över vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet.

Medieakademin grundades 1997 av Göteborgs-Posten, Göteborgs universitet, Forsman & Bodenfors och NFO Infratest (numera Kantar Sifo). Idén var att skapa en mötesplats mellan tre världar som sällan träffades: Näringslivet, medier och akademin. Genom den årliga Förtroendebarometern skapades en yta för samtal om utmaningar för medier, kultur och samhälle. Genom att göra verksamheten ideell och kostnaderna finansieras av medlemmar kunde alla insikter spridas kostnadsfritt till allmänheten. Idén var att fördjupa mediedebatten och öka förståelsen om hur medier påverkar samhället.

2017 gjordes ett omtag och Maktbarometern skapades: Ett första försök att skapa en karta över ett nytt medielandskap. För vad betyder det att enskild person kan få miljontals följare och hur ska vi förstå det jämfört med traditionella mediers inflytande? Det är vad Maktbarometern ger svar på. En unik kartläggning över vilka svenskar som når och engagerar flest på sociala medier i Sverige.

Medieakademin drivs av en styrelse där alla arbetar ideellt. Vi anordnar två gånger om året middagar för våra medlemmar och med personer som har haft särskild betydelse för medier under året som gått.

Exempel på vår verksamhet:

  • Middagar och nätverk för våra medlemmar
  • Sammanställning av årlig Förtroendebarometer
  • Sammanställning av årlig Maktbarometer
  • Analyser och skrifter om medieutveckling

Vår styrelse

Emanuel Karlsten, ordförande Medieakademin. Journalist. emanuel.karlsten@medieakademin.se 0702 77 20 30
Lars Rundblom. Ordförande och ägare Branäsgruppen. lars.rundblom@medieakademin.se
Toivo Sjörén. Avgående vd och opinionschef SIFO. toivo.sjoren@medieakademin.se
Per Söderpalm. Opinions- och medieanalyschef, Kantar Public. per.soderpalm@medieakademin.se
Henrik Ekengren Oscarsson. Statsvetare och ledare av svenska valforskningprogrammet. henrik.oscarsson@medieakademin.se
Jonas Ohlsson. Föreståndare Nordicom. jonas.ohlsson@medieakademin.se
Josefin Meyer. Marknadschef Göteborgsposten. josefin.meyer@medieakademin.se
Therese Bohlin. Avgående vd Prime group. therese.bohlin@medieakademin.se
Anna Serner. Ledarskapskonsult. F.d. VD Filminstitutet. anna@serner.se
Johannes Gustavsson. VD, Infly. johannes.gustavsson@medieakademin.se
Julia Agha. VD, Alkompis. julia.agha@medieakademin.se
Hampus Brynolf. VD, Intellecta. hampus.brynolf@medieakademin.se.
Suppleant: Anna Kuylenstierna, Social Media & digital marketing, Valentin Experience. anna.kuylenstierna@medieakademin.se

Medieakademien, utgivningsbevis och personuppgifter

Ansvarig utgivare: Emanuel Karlsten 

Medieakademien och våra två centrala undersökningar Maktbarometern och Förtroendebarometern bedrivs som publikationer och vi har därför efter registrering tilldelats ett utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Detta intygar att Maktbarometern och Förtroendebarometern är publikationer som har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att vi genom vår ansvarige utgivare tar ansvar för vad vi publicerar på samma sätt som andra tidningar.  Samtidigt innebär det att vår behandling av personuppgifter inte omfattas av dataskyddsförordningen (”GDPR”), vilket är en förutsättning för att genomföra våra undersökningar och publicera resultaten genom våra barometrar. 

Utöver vårt formella ansvar under yttrandefrihetsgrundlagen och att vi är undantagna GDPR strävar vi alltid efter att behandla korrekta uppgifter i våra undersökningar och att inte kränka någon genom vår verksamhet. Följden av vårt grundlagsskydd är dock bland annat att de som lämnar information till oss har rätt att vara anonyma samt att du inte har en formell rätt kräva att vi raderar uppgifter om dig, något som hade gjort våra barometrar missvisande. Om du har frågor om vårt utgivningsbevis är du välkommen att läsa mer på Myndigheten för press, radio och tv:s webbplats. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med våra undersökningar är du välkommen att kontakta vår ansvarige utgivare.

Du kan ladda ner vår logotyp här.