Mäktigast på Instagram 2023

Instagram har blivit IRMA-gram.

Aldrig någonsin har någon klättrat så högt från ingenstans som Irma Lehtosalo. Markoolios mammas omedelbara succé kom via TV4-succén Marko & Irma, men det ovanliga var hur väl det konverterade till sociala medier. 

Det beror mycket på att Instagram under vår mätperiod fått en viral funktion genom Reels*. Men för en del skapar det viss diskrepans: När ett konto plötsligt får en global, viral video linjerar det inte alltid med kreatörens övriga innehåll och tycks skapa viss förvirring. Vi ser generellt en ökad internationell publik hos flera av de svenska kreatörerna.

Men det finns fall på de som lyckats använda Instagram för att bygga inte bara räckvidd, utan också lojalitet: Kenza, Linn Ahlborg och Alice Stenlöf är alla bekanta Instagrammare  som i år lyckats särskilt väl. 

Fortfarande är Instagram tungt Stockholmscentrerat, över hälften av de på topp 1000 är baserade i Stockholm. Det är också den enda plattform med fler kvinnor än män i toppen och den enda plattformen med fler vänster-debattörer än högerdebattörer – även om politiskt innehåll är lågt förekommande. 

Den genomsnittliga Instagram-kreatören är en kvinna från Stockholm, som gillar sport och inredning, är politiskt orienterad till vänster och gör gärna innehåll på sin familj och barn.

*I år mäts endast följare och reaktioner på bilder och album – inte Reels. På grund av en begränsning i vår datainsamling gick Reels inte att indexera. Av dessa skäl publicerar vi i år bara topp 30 på Instagram. Inför publiceringen av våra specialbarometrar kommer fler mått vara inräknade och Reels vara inkluderade. 

Vår metod

Via vår övriga insamlade data och det manuellt kompletterande arbetet har vi genom åren skapat en bruttolista på ungefär 14 000 Instagramkonton som har runt 10 000 följare eller fler. Datan från dessa konton hämtas in från Metas eget verktyg för journaliser och forskare, Crowdtangle. Crowdtangle har under hösten 2022 begränsat så att externa parter inte längre kan indexera Reels på Instagram. Sedan tidigare tillåter Meta inte heller datainsamling via funktionen Stories. Detta begränsar kraftigt våra möjligheter att få en bred bild av det totala engagemanget under ett år. Vi förlitar oss därför tungt på vad ett konto snittar på de mätbara poster med bilder och album i det vanliga flödet.
På Instagram tittar vi alltså uteslutande på de tre enda mätpunkter vi kommer åt på: 1) antal följare, viktat efter förmodad andel svenskar 2) antal kommentarer per post, viktat på samma sätt 3) antal likes per post, viktat på samma sätt.
Anledningen till att vi räknar antal följare på Instagram och inte på andra plattformar är att vi här saknar räckviddsmått och att detta är det, under givna omständigheter, bästa sättet att konstruera ett sådant. Även om vi kunde räkna det ackumulerade antalet likes, gör betydelsen av Stories och Reels att det skulle skapa en skev bild av ett kontos påverkan och publikens lojalitet. Eftersom Meta själva inte tillgängliggör enskilda kontons data från varken Stories eller Reels, blir detta vårt bästa sätt att mäta enskilda kontons relevans, betydelse och genomslag.
Också på Instagram är det svårt att få tag i information om ett kontos nationella tillhörighet, men med hjälp av samma metod som beskriven för Youtube ovan, kompletterad med en manuella stickprov av språk i kommentarer på inlägg, har vi kunnat kartlägga procentandel svenskar bland följare och reaktioner.